Jäsenmaksu ja vieraskortit

Jäsenmaksu tulee jatkossa paperisena laskuna.

Jäsenmaksu on 60 €/ vuosi

IBAN numero: FI4052880440030551

Y-tunnus: 0970714-1

Milloin vieraskorttia EI TARVITA
Vieraskorttia ei tarvitse lunastaa, kun seuran jäsen käyttää vierastaan apuna pienpetojen kuten supikoirien, minkkien ja kettujen metsästyksessä sekä peltoympäristössä tapahtuvaan rusakoiden metsästykseen.

Kaikissa näissä vaaditaan kuitenkin seuran jäsenen läsnäolo.

Vieraskorttien hinnat. Kortit maksetaan yllä olevalle tilille.
Viitteeksi metsästäjän nimi ja kenen seuranjäsenen kanssa metsästys tapahtuu, lisäksi metsästys päivämäärät.

Viikkolupa 40€

Rintaperillisenvuosikortti 50€

Vieraskortti 10€/pv

Vuosimaksu pienriistalle 140€