Metsästys

Metsästysohjesääntö 2023-2024

 • Metsäkanalintujen osalta riistakeskuksen ilmoittamien rajoitusten mukaisesti
 • 1 metso
 • 2 teertä
 • Jänikset, rusakot, pyyt, kyyhkyset ja vesilinnut rajoituksetta
 • Metsäkauris seuran alueelle vapaasti metsästettäväksi. Jäsen saa kaataa vain yhden kauriin. Kauriin kaadosta ilmoitus seuran sihteerille Ahti Väätäiselle.

Metsästysalueet

Seuran metsästysalueet kartalla näkee Oma riista -mobiilisovelluksella.

HUOM! Aluetunnukset ovat muuttuneet kesällä 2023.

Kartan saat näkyviin seuraavilla ohjeilla:

 • Valitse sovelluksen alareunasta Kartta.
 • Paina oikeasta yläreunasta rattaan kuvaa.
 • Lisää alue painamalla painiketta Oma riista -alue.
 • Paina Aluetunnus ja syötä kenttään haluamasi aluetunnus:
Pienriista233JS9PB3G
Hirvi3K9DVPDNMZ
KaurisN9GGG888V5
 • Valitse haluamasi alue ja tämän jälkeen palaa karttanäkymään
 • Metsästysalue näkyy nyt kartassa vihreällä
 • Mikäli et saa aluetunnusta lisättyä ja aluetta näkyviin, ota yhteys seuran sihteeriin

Rauhoitusalueet

 • Kumpuniemi rauhoitettu metsästykseltä Kumpuniemenpää-Vetokannakseen saakka pois lukien yhteisjahdit, hirven-, suurpetojen ja pienpetojen metsästys.
 • Kauriin metsästys metsästys kielletty Kumpunimen (pl. Antti Väätäisen maat Lohilahdessa) ja Hauta-ahon alueella.
 • Koirien koulutuksia rauhoitusalueilla voidaan pitää.
 • Pisan Natura-alueella kaikki metsästys kielletty, hirvien ajo sallittu.
 • Joulunpyhät rauhoitetaan metsästykseltä 23.-26.12.2023.

Vierasmaksut 2023 – 2024

Lastukosken Erä-Pojat ry:n jäsenet voivat ostaa vieraslupia ja vieraslupien määrässä ei ole rajoitusta.  

Vuorokausilupa15 €
Viikkolupa50 €
Rintaperillisen vuosikortti60 €
Vuosimaksu pienriistalle150 €
PienpetolupaIlmainen

Vierasmaksu tulee suorittaa seuran pankkitilille ennen metsästyksen alkamista ja vierasmaksun suorittamisesta on oltava tosite mukana metsällä. Vuorokausiluvan lunastaneen seuran jäsenen tulee olla mukana metsällä ja vuorokausiluvalla, viikkoluvalla tai rintaperillisen vuosikortilla metsästävän saaliit vähennetään vierasluvan lunastaneen jäsenen saaliskiintiöstä.

Vuosimaksulla metsästävä henkilö saa käyttöönsä henkilökohtaisen saaliskiintiön, joka vastaa seuran jäsenen kiintiötä. Vuosimaksulla metsästettäessä ei edellytetä seuran jäsenen mukanaoloa metsällä.

Vesilintujen vierasmetsästäjiä muistutetaan maksamaan Erä-Pojille maksettavan vierasluvan lisäksi Vuotjärven osakaskunnalle suoritettava kausikohtainen 50 euron lupamaksu vesialueen käytöstä. Maksuohjeet: Pankkitili FI82 5288 0440 0291 16, maksun saaja Vuotjärven osakaskunta ja viestikenttään: “Vesilinnustuksen vieraslupa 2023, oma nimi”.

Vieraslupien maksuohjeet:

Maksaessasi vieraskortin seuran pankkitilille, kirjoita maksun viestikenttään kortin lunastavan seuran jäsenen nimi, sekä vieraiden nimet ja metsästettävien vuorokausien määrä / vuosimaksu.

Seuran tilinumero on FI40 5288 0440 0305 51 (Ei jäsenmaksuja!)

Koemaastot

Myönnetyt koemaastopäivät:

10.9.2023 Hirvenhaukkukoe, Nilsiän mestaruus. Järj. Siikajärven Metsästysseura ry

Lisälupia koemaastoille voi tiedustella Seppo Pulkkiselta ja Joni Kauppiselta.