Johtokunnan järjestäytymiskokouksen terveisiä

Johtokunta kokoontui 5.9.2022 järjestäytymiskokouksen merkeissä, sekä käsittelemään vuosi- ja kesäkokouksen esiin nostamia asioita.

Johtokunta valitsi keskuudestaan Jorma Pentikäisen yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja Ahti Väätäisen sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävään.

Seuran sääntöjen uudistamiseksi otettiin konkreettisia askelia, kun kokouksessa käytiin läpi seuran nykyiset säännöt ja verrattiin niitä viimeisimpiin Suomen Metsästäjäliiton (SML) mallisääntöihin. Todettiin, että SML:n mallisäännöt eivät sellaisenaan ole parhaat mahdolliset Eräpoikien säännöiksi ja johtokunta tekee ehdotuksen seuran uusista säännöistä jäsenistön luettavaksi ja kommentoitavaksi syksyn 2022 aikana. Tavoitteena on hyväksyä seuralle uudet säännöt yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

Metsästysmajan lämmittäminen talvella nousi puheenaiheeksi yhdistyksen vuosikokouksessa johtuen odotettavissa olevista korkeista sähkön hinnoista. Yhdistyksen vuosikokouksen valtuutuksen mukaisesti johtokunta teki päätöksen laittaa metsästysmajan sähkölämmityksen pois päältä talvikuukausien ajaksi, kun hirvenmetsästys on päättynyt. Näin turvataan yhdistyksen taloudellista tilannetta tulevalle vuodelle. Johtokunta huolehtii tarpeellisista toimista, joilla turvataan majan käyttökelpoisuus lämmityksen poiskytkemisestä huolimatta.

Syystalkoot pidetään ennalta sovitusti lauantaina 1.10.2022 klo 10.00 alkaen metsästysmajalla. Luvassa mm. polttopuuvaraston räystään korjaaminen, hirvitornien tekemistä ja passipaikkojen valmistelua (koko hirviporukka mukaan terv. Seppo), metsästysmajan piha-alueiden siistimistä ja heinän niittoa. Omia työvälineitä, eväitä ja talkoomieltä mukaan!

Vieraskortilla metsästämisen kiintiöistä keskusteltiin myös ja todettiin, että on tarve selkeyttää kenen kiintiöistä vieraskortilla metsästävien saaliit menevät. Johtokunnan tulkinnan mukaan vuorokausiluvalla metsästävän vieraskorttilaisen saaliit menevät isännän kiintiöstä, mutta pienriistan vuosiluvalla metsästäväsaisi henkilökohtaisen saaliskiintiön, joka vastaa seuran jäsenen kiintiötä. Johtokunta esittää asiaan täsmennystä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Onnistuneita jahteja syksyyn eräpojille!

1 kommentti

    • Eeva on 20 syyskuun, 2022 at 8:08 pm
    • Vastaa

    Erinomaista tiedottamista, kiitos

Vastaa

Your email address will not be published.