Vuosikokouksen yhteenveto ja päätökset

Eräpoikien vuosikokous pidettiin Pertti ja Päivi Huovisella 13.2.2023 ja paikan päälle tärkeitä päätöksiä tekemään saapui yhteensä 14 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, sekä päätettiin seuran uusista säännöistä. Kiitokset Päiville ja Pertille, että saatiin hyvä kokoustila käyttöön!

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Joni Kauppinen. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Seppo Pulkkinen ja Ahti Väätäinen valittiin jatkamaan johtokunnan jäseninä. Onnea valituille!

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma noudattaa samoja piirteitä kuin edellisvuosikin, mutta lisänä aikaisempaan on suunniteltu riistapellon perustamista, sekä riistakolmiolaskennan tekemistä kesällä ennen saaliskiintiöistä päättämistä. Suunnitelmat näille tarkentuvat ja ilmoitetaan niistä myöhemmin.

Seuran taloustilanteen kohentamiseksi päätettiin tehdä korotuksia kauttaaltaan kaikki maksuihin. Tärkeimpänä syyntä korotuksille ovat sähkön hintaan ja metsästysmajan ylläpitoon liittyvät kustannukset. Johtokunta pohtiikin erilaisia toimenpiteitä asiaan liittyen ja käsitellään ehdotuksia seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenmaksu vuodelle 2023 on 80 euroa ja päivitetyt vierasmaksut löydät tästä linkistä klikkaamalla.

Seuraan saatiin myös kolme uutta jäsentä – tervetuloa mukaan!

Seuralle hyväksyttiin uudet säännöt ja johtokunta toimittaa ne eteenpäin PRH:lle rekisteröitäväksi, jonka jälkeen ne astuvat voimaan. Sääntömuutosluonnos tuli jäsenten nähtäville viime vuoden marraskuun alusta lähtien, johon saatiin muutamia kommentteja. Palautteen perusteella sääntömuutosehdotusta muokattiin hieman ja lopullinen ja hyväksytty ehdotus säännöiksi löytyy täältä.

Jäsenmaksulaskut ja jäsentiedote lähetetään piakkoin – muistakaa ilmoittaa sähköpostiosoitteenne sihteerille nettilomakkeella tai omatoimisesti OmaMetso-palveluun https://omametso.metsastajaliitto.fi/.

Vastaa

Your email address will not be published.